Email naar : ....@vandervegtdelier.nl !!

De grote verhuizing !!

Per 30 januari 2010 hebben we nu dus een eigen internet domein.
Hieraan gekoppeld zitten voortaan onze nieuwe email-adressen.

Deze zijn de volgende email adressen geworden;

henry@vandervegtdelier.nl
evelien@vandervegtdelier.nl
leandra@vandervegtdelier.nl

Schrijfwijze vandervegtdelier aan elkaar zonder puntjes, streepje of spaties er tussen.

We hopen dat we via dit kanaal als vanouds en tot in lengte van jaren weer met elkaar kunnen mailen.


Henry van der Vegt